Futuristes de l'enginyeria i els seus nous reptes

cicle d'Activitats

Futuristes de l'enginyeria i els seus nous reptes

La humanitat s'enfronta a grans reptes globals, com la seguretat alimentària, l'accés a l'aigua potable, l'energia, el transport, la salut, el canvi climàtic... Tot i que els desafiaments són ambiciosos i ens poden semblar inassolibles, la investigació tecnològica i científica treballa en molts projectes per generar solucions.

Gràcies a especialistes, en aquest cicle coneixerem els avenços cientificotecnològics més pioners fets en el camp de l'enginyeria per fer front a aquests problemes tan rellevants. Descobrirem l'impacte que aquestes iniciatives poden tenir tant en la millora del nostre dia a dia com en la consecució d'un futur més sostenible.