El biaix dels algoritmes

cicle de Reptes Socials

El biaix dels algoritmes

Moltes de les decisions que prenem estan condicionades per algoritmes: la música que escoltem o la roba que comprem. Però els algoritmes, creats per ser utilitzats en la intel·ligència artificial, no estan exempts d'estereotips, poden transmetre prejudicis i agreujar biaixos socials. 

Organitzat per: L'Observatori Social 

Direcció científica: Carmen Domingo