XXVII Curs de pensament i cultura clàssica

cicle de Literatura

XXVII Curs de pensament i cultura clàssica

El món clàssic, entre l'antiguitat i la modernitat

Aquest XXVII Curs de Pensament i Cultura Clàssica proposa, amb el mateix propòsit divulgatiu de les edicions anteriors, un seguit de temes relacionats amb el món grecoromà. En aquesta ocasió mereixen una atenció especial la filosofia, la pervivència de la cultura romana i la poesia clàssica i la seva recreació en l'actualitat. A més, de manera específica, s'hi tractaran qüestions com ara la situació dels esclaus a Roma, els personatges femenins de l'Eneida o el significat del concepte de justícia a la Grècia arcaica i clàssica. Tant a la primera sessió com a l'última, hi participaran, de manera dinàmica i dialogada, diversos especialistes. Així, amb aquest nou curs es pretén oferir una panoràmica variada del món clàssic amb l'objectiu de conèixer millor els orígens de la nostra cultura occidental.

Cicle coordinat per Francesc Casadesús Bordoy, professor de Filosofia Grega per la Universitat de les Illes Balears, president de la Secció Balear de la SEEC i de la Societat Ibèrica de Filosofia Grega.

ACTIVITATS D'AQUEST CICLE