Supremacismes

cicle d'Humanitats

Supremacismes

Al llarg de la història de la humanitat s’han produït moltes situacions en les quals un grup d’individus s’ha imposat per la via de la segregació a altres col·lectius. Sempre emparant-se en raons d’ètnia, de llengua, de religió, d’ideologia..., les dones, les races, la gent sense recursos, els descreguts, les consciències lliures, han estat l’objectiu dels supremacismes.

Coorganitzat amb: L’Observatori Social i La Maleta de Portbou.