La discapacitat davant el mirall d’un món canviant

cicle de Reptes Humanístics

La discapacitat davant el mirall d’un món canviant

La discapacitat és una contingència que és probable que experimentem al llarg de la vida. Però, què entenem per discapacitat? És el mateix concepte que es feia servir en el passat? Podem parlar de discapacitat sense tenir en compte el context social en què vivim?

Coorganitzat per: L’Observatori Social

Direcció científica: Eduardo Díaz Velázquez, professor a la Universitat d’Alcalá de Henares (UAH)