Democràcia en temps de foscor Democràcia en temps de foscor Democràcia en temps de foscor
Conferències i Debats

Democràcia en temps de foscor

Si bé, des d’un punt de vista sanitari, el fenomen de la COVID-19 ha estat universal, la manera d’afrontar-lo ha estat diversa en funció de condicionants “domèstics” i de la incidència que ha tingut pel que fa a la cohesió social. Mentre que en uns casos s’han assumit “pacientment” les restriccions imposades i les mesures preventives i terapèutiques, en altres s’han produït reaccions adverses d’alta intensitat, versions contraposades, més o menys “apòcrifes”, i una polarització elevada. Què explica aquestes diferències de comportament? Com es relacionen, si és el cas, amb la qualitat de la democràcia? La cohesió social ha millorar de resultes de l’epidèmia? N’hem “sortit” millors, com s’afirmava els primers temps del confinament?

A càrrec de:

Manuel Cruz, catedràtic de Filosofia

Horaris

Dilluns 20 de novembre, a les 18 h

Comentaris

Capacitat limitada

Es demana puntualitat

Coorganitzat amb

Club de Roma BCN
Conferències i Debats

Pandèmia i sostenibilitat

Una de les constatacions més dramàtiques de la pandèmia ha estat prendre consciència de la importància de preservar la diversitat.

Més informació

 

Conferències i Debats

Salut mental

La pandèmia ha tingut dos efectes inesperats: un increment de les malalties mentals, o l’emergència de les afeccions que estaven latents, amb Miquel Casas, catedràtic emèrit de Psiquiatria.

Més informació