Informació del centre

Adreça

Passeig de Sant Joan , 108 .08037 Barcelona.

Obrir en Google Maps

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 20 h
Caps de setmana i festius, tancat

Horari especial:
24 i 31 de desembre, i 5 de gener, de 9 a 14 h

Tarifes

L'entrada a l'edifici és gratuïta, l'accés a les activitats és gratuït amb reserva.

Com s'hi arriba?

Metro

Verdaguer, línies 4 i 5

Autobús

Línies H10, 19, 33, 34, 50, 55 i B24

SERVEIS I ACCESSIBILITAT

SERVEIS I ACCESSIBILITAT

WIFI GRATUÏTA

SERVEIS I ACCESSIBILITAT

Accessible per a usuaris amb cadira de rodes i persones amb mobilitat reduïda

Accessibilitat a tots els espais, tant per l'ascensor com per les plataformes elevadores.

SERVEIS I ACCESSIBILITAT

Accessible per a persones sordes o amb dificultats auditives

Bucle inductiu: servei habilitat a la sala d'actes per millorar l'audició a totes les persones que facin servir pròtesis auditives (audiòfons, implant coclear).

SERVEIS I ACCESSIBILITAT

Accessible per a persones cegues o amb dificultats visuals

Tecles amb alfabet Braille al plànol de l'entrada, als ascensors i a tots els elements de senyalització, tant de la façana com a l'interior.

SERVEIS I ACCESSIBILITAT

Accessible per a persones amb diversitat mental, intel·lectual o psíquica

Adaptació de tallers educatius i de visites comentades a les exposicions i a l’edifici per a persones amb discapacitat mental, intel·lectual o psíquica.

Guia accessible en PDF o editable (en powerpoint).

Es requereix inscriure-s’hi prèviament al telèfon 93 457 95 31.

POLÍTIQUES DEL CENTRE

Els visitants de menys de 14 anys han de fer la visita acompanyats d'un adult. A partir de 14 anys, si fan la visita sense acompanyant, han de portar el DNI o document equivalent.

No es permet l'entrada amb paraigües, patinets o bicicletes.

A l'accés trobareu un servei gratuït de pàrquing de bicicletes.

POLÍTICA AMBIENTAL I ENERGÈTICA

La Fundació Bancària "la Caixa", entitat compromesa amb la sostenibilitat, basa les seves actuacions en un pla estratègic orientat a una política de responsabilitat social els aspectes fonamentals de la qual són la protecció del medi ambient, la reducció dels impactes ambientals i el consum energètic derivats de les activitats i els serveis que porta a terme en els seus centres de treball principals.

En aquest sentit, la Fundació implanta un sistema que integra, conjuntament, un sistema de gestió ambiental segons la norma ISO 14001:2015 i un sistema de gestió de l'energia segons la norma ISO 50001:2018 en els seus centres de treball (CosmoCaixa, CaixaForum Barcelona, Madrid, Sevilla, Saragossa, Palma, Girona, Lleida, Tarragona, Macaya i València, els jardins de Cap Roig i els espais Fundació "la Caixa" de Girona, Madrid i Múrcia), que tenen com a funció la difusió cultural, social, científica i educativa mitjançant exposicions, concerts, debats, programes educatius, etc. Amb això, es comprometen a:

1. Adequar la gestió ambiental i energètica d'acord amb el seu context i la seva cultura organitzativa, implantant els processos necessaris per obtenir la millora contínua del seu acompliment ambiental i energètic.

2. Adoptar les mesures necessàries per garantir el compliment de tota la normativa ambiental i la relacionada amb l'ús, el consum d'energia i l'eficiència energètica aplicable a les activitats i instal·lacions dels centres (tant en l'àmbit local com autonòmic, estatal i europeu), com també tots els convenis o acords als quals la Fundació "la Caixa" s'aculli a través dels seus centres.

3. Protegir el medi ambient i prevenir la contaminació mitjançant l'ús sostenible dels recursos naturals, l'ús eficient de l'aigua i l'energia i el foment de les pràctiques de reducció, reutilització i reciclatge de residus.

4. Potenciar l'estalvi d'energia i optimitzar l'eficiència energètica a les instal·lacions i activitats dels centres, al mateix temps que s'avança en l'adquisició de productes, serveis i equips energèticament eficients.

5. Formar, sensibilitzar i implicar cada treballador per fer-lo partícip de la gestió ambiental i energètica, i transmetre als proveïdors i les empreses subcontractades les nostres directrius ambientals i energètiques.

6. Afavorir la comunicació amb criteris de transparència i informar tots els grups d'interès (treballadors, clients, proveïdors, subcontractistes, institucions...) per donar-los a conèixer la política ambiental i energètica i establir-hi relacions de cooperació.

Amb això, la Fundació "la Caixa", a través dels seus centres de treball, vol contribuir a la millora del medi ambient i a la mitigació del canvi climàtic en benefici de tota la societat.

Barcelona, 4 de febrer de 2022

LLOGUER D’ESPAIS

CaixaForum Macaya disposa de diversos espais per acollir totes les activitats de debat i reflexió que es proposin que tinguin caràcter transformador.
Per a més informació i reserves, accediu a la plataforma de sol·licituds PAC. En cas de dubtes, contactar amb el 93 457 95 31.

Sala d'actes

Espai equipat per acollir actes complexos (capacitat màxima: 142 persones)

Sala Macaya

Espai per acollir actes amb una càrrega audiovisual elevada (capacitat màxima: 80 persones)

Aules

Espais polivalents per acollir actes de complexitat baixa o mitjana (capacitat màxima: 70 persones)