Altres formats

Visites guiades a l’edifici

Entrada 3 €

 

Conferències i Debats

La discapacitat al llarg del cicle vital

gratuïta
amb reserva

 

Conferències i Debats

La societat de la desinformació

gratuïta
amb reserva

 

Conferències i Debats

Arguments a favor d’un nou dret internacional per a la pau

gratuïta
amb reserva

 

Conferències i Debats

Maltractaments i traumes infantils

gratuïta
amb reserva

 

Conferències i Debats

Àmbits domèstic i laboral. Igualtat o desigualtat?

gratuïta
amb reserva