Parlem de recerca

cicle de Ciència

Parlem de recerca

“Parlem de recerca” són un seguit de xerrades participatives que aprofundeixen en els diferents àmbits de recerca i en les quals es tracten els últims avenços i descobriments científics. L’alumnat podrà fer preguntes, reflexionar sobre el contingut i manifestar inquietuds i dubtes sobre la carrera investigadora.

Aquesta activitat motivadora i inspiradora pretén fomentar l’interès per la investigació científica, generar coneixement, afavorir la proximitat i convidar a la participació. En definitiva, vol ser un espai d’activació de l’aprenentatge que suposi un creixement personal per als assistents.

Les conferències les impartiran joves investigadores i investigadors de diferents branques científiques que han aconseguit beques competitives de grau, postgrau o doctorat dins del programa de beques de la Fundació ”la Caixa”.


Nivell educatiu

4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà

Objectius didàctics:

Valorar la investigació científica com a clau per millorar la societat i com a possible camp professional al qual orientar els estudis.

Aprofundir en els continguts de la disciplina científica que es tracta a la conferència.

Descobrir els últims avenços del camp concret de la investigació que s’hi explica.

Comprendre com és la carrera investigadora, les seves dificultats, satisfaccions i implicacions gràcies a joves investigadors i investigadores. 

Durada aproximada:

1 h 30 min