La lògica de l'amor

cicle d'Activitats

La lògica de l'amor

Per què ens enamorem? Per què deixem d'estimar? Quins són els condicionants biològics o culturals de l'amor? Aquestes qüestions ens afecten decisivament i no concerneixen tant les nostres dimensions biològica i racional com també social i cultural. L'estudi de la sensació i la conducta amorosa presenta patrons, darrere dels quals sovint es descobreix una lògica. Patrons i lògica són, precisament, la marca de fàbrica de la ciència.

Aquest cicle multidisciplinari tracta a l'entorn d'aquestes qüestions sobre l'amor amb el focus del mètode científic –en particular, de la neurobiologia, la psicologia o les matemàtiques. Les sessions tenen un marcat caràcter divulgatiu i la intenció de mostrar la utilitat de la ciència per millorar el nostre mapa mental de l'amor romàntic. Si es tracta de creure en l'amor, la ciència aconsegueix que hi creguem millor.