Les ciutats de la música clàssica

cicle de Música

Les ciutats de la música clàssica

Un recorregut per les ciutats més musicals del món a partir d’uns centres d’interès molt diversos: els compositors, els solistes, les seves obres, com també els auditoris i les històries musicals que han tingut lloc en aquests espais. Posar la mirada a les ciutats permet fer salts en el temps i que convisquin geogràficament els ballets de Lully i els de Stravinsky, o les simfonies de Haydn i les de Mahler.

Curs impartit per David Puertas Esteve, divulgador musical i escriptor.