La ciutat observada La ciutat observada La ciutat observada
Conferències i Debats

La ciutat observada

Encara es pot passejar per la ciutat? Encara és possible perdre's en l'experiència urbana? I què és el que descobrim quan ens aturem a observar o recorrem els espais buits i els emplenem amb la nostra mirada? Reflexionarem sobre l'experiència del passejant a la ciutat i els diferents matisos de la deriva i el desplaçament als espais urbans. El passejant que camina a la deriva desafia la disciplina urbana i, en el seu deambular, descobreix una altra ciutat.

A càrrec de Francesco Careri, doctor i arquitecte, professor associat del Departament d'Arquitectura de la Universitat de Roma Tre i director del màster d'Estudi del Territori del Programa d'Humanitats Mediambientals. Fundador del Laboratori d'Art Urbà Stalker/Observatori Nómada (1995). Autor de Walkscapes. El andar como práctica estética (Gustavo Gili, 2002) i Pasear, detenerse (Gustavo Gili, 2016).

Horaris

Dijous 21 de novembre, a les 19 h